0

Longarts

Verwijder als favoriet Opslaan Solliciteer
  • 32-40 uur
  • Longarts
Deze vacature staat origineel op Medischcontactbanen.nl .

Longarts

Beschrijving

Als je het water meerekent, is Friesland de grootste provincie van Nederland met het meeste water. En de schoonste luchten. En het minst bevolkt per km2. Kilometers waterwegen en de beste zorg voor de lucht-wegen!

Binnen MSB Cureo in het Antonius ziekenhuis Sneek ontstaat  per 
direct een vacature voor een extra longarts
 (aanstelling 0.8-1.0  fte voor de duur van een jaar)


Het team Longziekten is een jong dynamisch team. Extra aandacht gaat uit naar kwaliteit en patiëntveilig-heid, samenwerking tussen 1e en 2e lijn in kader van COPD-zorg en wetenschappelijk onderzoek. We zoeken een enthousiaste, gedreven longarts met goede sociale en communicatieve vaardigheden. 
Als longarts werk je bij ons samen met vijf andere longartsen, 2 physician assistants,  2 COPD consulenten, longfunctieanalisten, medisch secretaresses en de kliniek. 

De 5 longartsen hebben ieder een eigen differentiatie. Het vak wordt over de volle breedte uitgeoefend met enkele speerpunten waaronder slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen en interstitiële longziekten/ pulmonale hypertensie. Een andere belangrijke pijler is de longoncologische zorg waarbij o.a. intensieve samenwerking plaats vindt met  de regionale Maatschap Friese Longartsen (MFL).  

Wat houdt de functie in? 

Naast de poliklinische werkzaamheden en verrichtingen op de behandelkamer, werken we met kliniekwe-ken, waarbij je het aanspreekpunt bent voor de kliniek, de consulten, de spoedeisende hulp en de huisartsen. Een actieve bijdrage aan de organisatie van de vakgroep, de regionale maatschap en/of het ziekenhuis wordt vanzelfsprekend verwacht.

Als Chef de Clinique kom je in dienst bij het MSB voor bepaalde tijd conform de voorwaarden uit de AMS. 

INFORMATIE EN SOLLICITATIE

Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met Alinda Zandsteeg (longarts) per mail: a.zandsteeg@antonius-sneek.nl of Hendina de Jong (Clustermanager chronische en beschouwende zorg), te bereiken op (0515) 48 8719 of  h.djong@antonius-sneek.nl

Je sollicitatie inclusief curriculum vitae zien we graag, bij voorkeur digitaal, uiterlijk 21 december 2021 te-gemoet via bestuurMSB@antonius-sneek.nl o.v.v. CdC Longarts t.a.v. mw. A.M. Cramer. 

Een Wervings- en Selectiecommissie begeleidt de sollicitatie. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs ge-steld.