0

Werken bij Medisch Contact

Medisch Contact is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Middels een multimediale mix met onder meer weekblad, website en nieuwsbrieven biedt het een podium waarop artsen met elkaar en met andere werkers in en rond de gezondheidszorg van gedachten kunnen wisselen. Medisch Contact laat artsen zien wat collega’s van andere specialismen denken en doen en maakt niet-artsen duidelijk wat artsen beweegt.

Medisch Contact is redactioneel onafhankelijk. In een apart gedeelte achter in het weekblad krijgen de artsenverenigingen van de Federatie KNMG de gelegenheid om zich tot hun achterban te richten.

Alle artsen en medisch studenten die lid zijn van de KNMG en haar federatiepartners ontvangen Medisch Contact. Ook een los abonnement (print en/of online) is mogelijk. Medisch Contact wordt ook veel gevolgd door beleidsmakers, politici, beslissers en andere werkers in de gezondheidszorg zoals bij de overheid, verzekeraars, ziekenhuismanagement en opleidingen.

Voor studenten geeft Medisch Contact in samenwerking met de LAD  een onlineplatform en kwartaalblad onder de titel Arts in Spe uit.

MedischContactbanen.nl is de vacaturesite van Medisch Contact en maakt deel uit van de portal Gezondheidszorgbanen.nl met verschillende banensites voor professionals in de gezondheidszorg.

Lees meer

Onze actuele vacatures

Ontvang nieuwe vacatures van Medisch Contact per e-mail