Het belangrijkste arbeidsmarkt nieuws uit de gezondheidszorg

KNMG: ‘Garantie medische vertrouwelijkheid AIVD’

13-03-2018 - De KNMG heeft van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) garanties gekregen dat medische gegevens vertrouwelijk zullen blijven. De inlichtingendienst mag en zal nooit willekeurig medische dossiers en gegevens verzamelen. Ook moet de AIVD medische gegevens ‘in principe’ direct verwijderen als zij deze tegenkomt. Bovendien mag de AIVD alleen zogeheten ‘ongeëvalueerde data’ delen met buitenlandse diensten wanneer deze diensten aan ‘strenge criteria’ voldoen.

De AIVD heeft op deze drie punten duidelijkheid verstrekt aan de KNMG, nadat de artsenorganisatie daarover begin januari opheldering had gevraagd. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de ‘sleepwet’ genoemd, treedt eind mei in werking. Op 21 maart wordt hierover een raadgevend referendum gehouden, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen.

KNMG en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) lieten eerder weten zich ernstige zorgen te maken over de wet. De KNMG wil garanties dat medische gegevens vertrouwelijk zullen blijven. Met de toezegging van de AIVD vreest de artsenorganisatie niet langer dat de AIVD ‘in bulk’ verzamelde privacygevoelige gezondheidsgegevens zonder meer kan gebruiken en delen.

De AIVD heeft de KNMG verzekerd dat wanneer zij op medische gegevens stuiten, zij deze niet mogen inzien en ‘in principe’ direct zullen verwijderen. De AIVD mag ook geen databestanden met medische gegevens of patiëntendossiers van willekeurige personen hacken.

Medische gegevens mogen niettemin worden ingezien, wanneer het volgens de AIVD ‘onvermijdelijk’ is om een dreiging goed te kunnen inschatten. ‘Het vormt een aanvulling op andere gegevens die al verzameld zijn, maar die net het uiterst noodzakelijke stukje informatie missen’, aldus de inlichtingendienst. Om deze medische gegevens op te vragen, moet de AIVD toestemming krijgen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de onafhankelijke Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB).

Ook mag de AIVD internationaal, met een beperkt aantal collega-diensten, ‘ongeëvalueerde gegevens’ delen. Dat zijn gegevens waarvan nog niet is vastgesteld wat de inhoud ervan is, zoals een harde schijf uit een computer. Omdat de AIVD niet en detail weet wat zij inhoudelijk aan deze collega-dienst verstrekt, zijn hier in de wet ‘extra waarborgen’ ingebouwd. Zo mag alleen rechtmatig verkregen informatie worden gedeeld, moet de minister toestemming verlenen en wordt alleen gewerkt met betrouwbare collega-diensten.

Een onafhankelijke toetsingscommissie, de CTIVD, houdt op dit alles toezicht. De KNMG zal de CTIVD benaderen om meer toelichting te krijgen op de wijze waarop zij toezicht houdt. Hier zal de KNMG opnieuw extra aandacht vragen voor de bescherming van medische gegevens bij onderzoeken van de AIVD.

De AIVD heeft op verzoek van de KNMG voor artsen en publiek een toelichting op haar website gepubliceerd.

Meer actueel

Meer vacatures in de zorg bekijken?

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?

Vacature alerts