Het belangrijkste arbeidsmarkt nieuws uit de gezondheidszorg

De Jonge (VWS) zoekt naar andere woonvorm ouderen

15-12-2017 - Minister van VWS Hugo de Jonge wil kijken welke tussenvormen voor wonen er zijn voor mensen die niet naar een verpleeghuis kunnen, maar moeite hebben met thuis blijven wonen. In verpleeghuizen komen er komende jaar in ieder geval gemiddeld vijf extra medewerkers bij, rekende hij donderdag aan de Tweede Kamer voor.

De Jonge (CDA), met ouderenzorg in zijn portefeuille, deed zijn toezegging tijdens een Kamerdebat over de VWS-begroting voor 2018. De SP lanceerde vorige week een plan voor zorgbuurthuizen: kleinschalige woonvormen in de buurt, waar ouderen worden verzorgd door professionals en vrijwilligers. Volgens De Jonge zijn ‘diverse vormen van wonen en zorg die tussen thuis en instelling zitten, en waar we steeds meer naar toe gaan, al haalbaar binnen de huidige financieringsmogelijkheden’. ‘Laten we kijken wat we kunnen leren van de businessmodellen van instellingen die dat nu al kunnen en die voorbeelden beter verspreiden in de praktijk’, aldus De Jonge.

De Jonge huldigt het standpunt van het vorige kabinet dat mensen zo lang mogelijk thuis willen wonen in plaats van in een verzorgingshuis. Hij gaf wel aan met het ministerie van Binnenlandse Zaken te willen kijken naar mogelijke tussenvormen voor mensen die te goed zijn voor het verpleeghuis, maar voor wie het eigen huis ‘een onneembare vesting’ is geworden. Tegelijk benadrukte hij dat hij rust wil rond bekostiging en geen voorstander is van een nieuwe stelselwijziging. In de eerste helft van 2018 volgt een kabinetsplan rond langer thuis wonen, zegde hij toe.

Tweede Kamerfracties wilden van de minister weten wat bewoners van verpleeghuizen komend jaar merken van het extra geld dat er in 2018 (435 miljoen euro) naar verpleeghuiszorg gaat. Met die miljoenen kunnen komend jaar zo’n tienduizend medewerkers worden aangetrokken, aldus De Jonge, die stelde dat dit op gemiddeld vijf extra medewerkers per zorglocatie neerkomt. ‘Dat is nog niet genoeg, maar dat merk je al wel. Dat betekent meer tijd en aandacht bij alle ondersteuning.’ De Jonge noemde het ‘goed invullen’ van het extra geld voor verpleeghuiszorg (oplopend tot uiteindelijk jaarlijks ruim 2 miljard euro) ‘onze belangrijkste opdracht deze periode’. ‘Zodat we het tastbaar, voelbaar, merkbaar beter maken in verpleeghuizen’.

De Jonge wil dat er openbare vergelijkingsrapporten komen voor verpleeghuizen, op basis van kwaliteitsindicatoren. ‘Die dienen om een spiegel voor te houden, om te leren van de beste. Maar het moet geen Ranking the Stars of AD-oliebollentest worden, en ook niet leiden tot prestatiebekostiging.’

Meer actueel

Aanmelden vacature-alert covid-19

Vacature alerts

Meer vacatures in de zorg bekijken?

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?

Vacature alerts